Noble Casino
Noble Casino

Noble Casino
1. INTEGRITETSPOLICY
Vi är måna om att skydda din Personliga Information. Vi har skapat denna Integritetspolicy för att informera dig om vilken information vi samlar in när du använder våra online tjänster (kollektivt ’Tjänsten’), varför vi samlar in informationen och hur vi använder den insamlade informationen.

Var vänlig och notera att denna Integritetspolicy är ett avtal mellan dig och bwin.party group, där bwin.party digital entertainment plc tillsammans med dess dotterbolag tidvis inkluderar men inte begränsar till iGlobalMedia Entertainment Limited (kollektivt ‘bwin.party’, ‘Vi’, ‘Oss’ eller ‘Vår’).

Vi kan tidvis ändra detaljer i denna Integritetspolicy och meddelar dig om dessa ändringar genom att publicera de modifierade villkoren på vår hemsida. Vi rekommenderar att du återkommer till denna Integritetspolicy regelbundet.

2. INFORMATION SOM SAMLAS IN
Vi betraktar följande information som Personlig Information: information som används för att identifiera en individ inklusive men inte begränsat av, för- och efternamn, födelsedatum, kreditkortsinformation, hemadress, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktinformation ('Personlig Information'). Du kan bli ombedd att förse oss med din Personliga Information när du använder Vår hemsida, registrerar ett konto eller registrerar dig för att använda en tjänst. Den Personliga Informationen som vi samlar in kan inkludera följande information: kontaktinformation (inklusive telefonnummer), fraktinformation, faktureringsinformation, transaktioner, preferenser för användning av webbsidor och feedback gällande Tjänsten. Denna information lagras av Oss på servrar baserade i Gibraltar och/eller Alderney och tidvis på andra ställen. Dessutom, när du interagerar med Tjänsten, håller våra servrar en för dig unik aktivitetslogg som samlar viss administrativ information och trafikinformation som inkluderar: källans IP adress, åtkomsttid, åtkomstdatum, webbsida(or) besökta, språkanvändning, rapporter om kraschade mjukvaruprogram och typ av webbläsare som använts. Denna information är nödvändig för vår Tjänstens höga kvalitet. Vi samlar inte in Personlig Information om dig för Tjänstens räkning utan din vetskap.

3. HUR VI SAMLAR IN DATA
Vi kan automatiskt samla in ovan nämnda data och erhålla Personlig Information om dig när du förser oss med densamma genom Tjänsten eller annan kommunikation eller interaktion med Oss. Vi kan även erhålla Personlig Information från online försäljare och tjänster som hänvisar dig till Våra webbsidor, och från kundlistor lagligt förvärvade via en tredje parts försäljare. Utöver detta, kan vi anlita en tredje parts tjänster för tekniskt underhåll, för att behandla dina online transaktioner och upprätthålla ditt online konto. Vi kommer att ha tillgång till information du tillför sådana försäljare, tjänster och tredje parts e-handeltjänster, och Vi kommer att använda den Personliga Informationen i enlighet med denna Integritetspolicy. Denna information yppas endast för tredje parter i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi ser till att Våra avtal med en tredje parts tjänster och online försäljare skyddar din integritet.

4. ANVÄNDNING AV INFORMATION
Vi använder den Personliga Information vi samlar in till att leverera Tjänsten, för att tillföra kundstöd, för att företa nödvändiga säkerhetskontroller och identitetsverifieringar, för att behandla dina online transaktioner, för att uppfylla vissa företagskrav och för andra föresatser relaterade till funktionen för vår Tjänst. Din Personliga Information kan även användas av Oss för att förse dig med promotionella erbjudanden och information beträffande Våra produkter och tjänster och för att Vi bättre skall kunna erbjuda produkter och tjänster och förbättra vår kundservice. Ibland kan Vi begära information från dig via undersökningar eller tävlingar. Deltagandet i dessa undersökningar eller tävlingar är helt och hållet frivilligt, och därför kan du alltså välja om du vill delge oss sådan information eller inte. Information som begärs kan inkludera kontaktinformation (såsom namn, address och telefonnummer), och demografisk information (såsom postnummer eller ålder). Om du väljer att delta i en undersökning eller tävling och vinner, och därefter accepterar tävlingens pris eller vinst från Oss, samtycker du till användandet av ditt namn och liknande för reklam och promotionellt syfte utan att erhålla extra kompensation, utom när det är förbjudet enligt lag. Om du inte valt att inte få promotionell information från Oss, kan Vi även använda din Personliga Information (inklusive din e-postadress och telefonnummer) för att förse dig med information gällande Våra produkter, tjänster och promotioner, inklusive andra spelprodukter (inklusive online poker, kasino och bingotjänster) och produkter och tjänster från en tredje part noggrant utvalda av Oss.

5. VISSA UTESLUTANDE YPPANDEN
Vi kan yppa din Personliga Information om lagen kräver så, eller om Vi har orsak att tro att det är nödvändigt: (1) foga oss med juridiska förpliktelser; (2) för att skydda Våra rättigheter eller egendom; (3) eller för att skydda personliga användare av Tjänsten eller allmänheten. Om det kommer till Vår kännedom att du har fuskat eller försökt bedra Oss eller någon användare av Tjänsten på något sätt inklusive men inte begränsat till spelmanipulation eller betalningsbedrägeri, eller om Vi misstänker dig för olagliga betalningar, inklusive användning av stulet kreditkort, eller annan olaglig verksamhet (inklusive ’chargeback’ eller annat upphävande av en betalning eller förbjudna transaktioner (inklusive pengatvätt), reseverar Vi rätten att delge denna information (tillsammans med din identitet) till andra online spelwebbsidor, banker, kreditkortsföretag och andra lämpliga förrättningar.

6. ÅTKOMST
Du kan välja att inte ta emot promotionell kommunikation antingen genom att välja bort denna funktion på Vår webbsida eller Tjänst eller via ett e-mail du får från Oss, eller när som helst genom att sända Oss ett e-mail, eller genom att skriva till Vår kundtjänst, Noble Casino, iGlobalmedia Entertainment Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, GIBRALTAR. Dessutom kan du kontakta Oss på denna adress om du: 1) vill bekräfta riktigheten av den Personliga Information Vi samlat in om dig; 2) vill uppdatera din Personliga Information eller radera din Personliga Information; och/eller 3) har några klagomål angående Vår användning av din Personliga Information. Enligt begäran kan vi ändra information du försett Oss med eller märka information för att hindra framtida bruk, såtillvida du förser Oss med bevis som Vi rimligen kräver för sådana ändringar.

7. COOKIES
Cookies är små texfiler som sparas på din dator eller utrustning när du besöker visa online webbsidor som registrerar dina preferenser. Vi använder cookies för att spåra användningen av Våra sidor. Vi använder även cookies för att övervaka sidans Internettrafik, förbättra Tjänsten och göra den enklare och/eller mer relevant för användaren.

7.1 När använder vi oss av cookies?
 1. 7.1.1 Under nedladdningen/registreringsprocessen

  Dessa cookies innehåller information insamlad under din registrering och tillåter Oss känna igen dig som kund och förse dig med de tjänster du behöver. Vi kan även använda denna data för att bättre förstå dina intressen medan du är online och för att intensifiera dina besök på Våra webbsidor.

 2. 7.1.2 På vår webbsida

  För besökare av Våra webbsidor, Vi använder cookies för att samla in information.

  En 'orubblig' cookie: Denna typen av cookie sparas på din dator en viss bestämd tid.
7.2 Cookies tillåter oss att:
 • Bättre förstå dina preferenser och erbjuder dig mer relevanta promotionserbjudanden.
 • identifiera dina preferenser när Vi skräddarsyr innehåll och funktionalitet för dig.
 • Bekräfta att du är en registrerad användare och spara din inloggningsinformation när du tar del av vissa tjänster på vår hemsida.
 • Samla statistik på användandet av våra tjänster
 • Vi kan även använda cookies och webb ’beacons’ för att försäkra Oss om att Våra e-postverktyg fungerar som de ska.
7.3 Hur kan jag avböja cookies?

Du har möjligheten att acceptera eller avböja cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan oftast modifiera din webbläsares inställning så att den avböjer cookies om du föredrar detta. Hjälpmenyn på menybalken hos de flesta webbläsare tlara om för dig hur man ställer in webbläsaren så den avböjer nya cookies, hur man ställer in webbläsaren så den meddelar dig om när du tar emot nya cookies, och hur man helt och hållet stänger av funktionen. Om du väljer att avböja cookies kan det hända att du inte kan uppleva våra sidors alla interaktiva tjänster.

8. MEDGIVANDE TILL ANVÄNDNING AV TILLHANDAHÅLLARE AV ELEKTRONISKA TJÄNSTER
För att spela spel med riktiga pengar som insats hos Tjänsten, krävs det att du skickar pengar till och erhåller pengar från Oss. Vi kan använda en tredje parts centralenheter för elektronisk betalning och/eller finansiella institutioner (‘ESPs’) för att behandla sådana finansiella transaktioner. I och med att du accepterar denna Integritetspolicy samtycker du till att dela med dig av Personlig Information som behövs för behandling av transaktioner till ESPs, inklusive där det anses nödvändigt; överförandet av information utanför ditt lands gränser. Vi ser till att Våra avtal med ESPs skyddar din integritet.

9. MEDGIVANDE TILL SÄKERHETSGRANSKNING
Vi förbehåller rätten att utföra säkerhetskontroller vid vilket givet tillfälle som helst för att försäkra oss om din identiet, din ålder, registreringsinformation du försett oss med och för att verifiera ditt användande av Tjänsten och dina financiella transaktioner för eventuella överträdelse mot Våra Villkor och Bestämmelser och tillämplig lag. I och med att du accepterar Våra Villkor och Bestämmelser ger du Oss, Vår personal, agenter och leverantörer rätt att använda din Personliga Information och att yppa densamma för en tredje part med avsikten att bekräfta den information du försett Oss med i och med användandet av Våra Tjänster, inklusive, där det anses nödvändigt; överföring av information utomlands. Säkerhetsgranskningar kan inkludera men är inte begränsade till beställandet av kreditrapport och/eller för övrigt verifiera den information du angett via en tredje parts databas. Dessutom, för att underlätta dessa säkerhetsgranskningar, går du med på att förse Oss med sådan information eller dokumentation om Vi så begär.

10. SÄKERHET
Vi är medvetna om vikten av informationssäkerhet och de tekniker som behövs för att säkra information. Vi lagrar all Personlig Information vi fått från dig i en lösenordssäker databas inom Vårt säkra nätverk med mjukvara som har toppmoderna brandväggar. Våra online webbsidor och Service support SSL version 3 har 128-bits kryptering. Vi ser till att våra underordnande, agenter, dotterbolag och leverantörer håller lika tillfredställande säkerhetsnivåer.

11. SKYDD AV BARN
Tjänsten är inte ämnad för eller riktad till personer under arton (18) år (eller myndighetsåldern inom personens jurisdiktion). Alla som förser Oss med information genom någon del av Tjänsten representerar för Oss att de är arton (18) år gamla (eller myndighetsåldern inom deras jurisdiktion) eller äldre. Vår policy innebär att vi försöker avslöja minderåriga som försöker använda sig av Vår Tjänst vilket kan involvera att Vi måste få tillgång till och verifiera din Personliga Information. Om det kommer till Vår kännedom att en minderårig har försökt eller har inlämnat personlig information via webbsidan, accpeterar Vi inte denna information och raderar sådan information från Våra register.

12. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
Personlig Information insamlad av Tjänsten kan lagras och processas i vilket land som helst där Vi eller Våra dotterbolag, leverantörer, ESPs eller agenter finns lokaliserade. Genom att använda Tjänsten, godkänner du att information förs utanför ditt lands gränser vars lämpliga integritetslagar kanske inte har granskats. Likväl ser vi till att Våra agenter, dotterbolag och leverantörer fogar sig med Vår integritetsstandard oavsett var de befinner sig.

13. TREDJE PARTERS PRAXIS
Vi kan inte försäkra skyddet av information eller bilder som du förser en tredje parts online webbsida med som linkar till eller från Våra sidor eller information insamlad av något tredje parts företag som administrerar Vårt dotterbolags program (om tillämpbart) eller något annat program, eftersom dessa online sidor ägs och fungerar oberoende av Oss. Information samlad av dessa tredje parter styrs inte av denna integritetspolicy utan Integritetspolicyn, om någon, som är deras egen. Om du har frågor gällande en tredje parts Integritetspolicy, var vänlig och läs igenom deras handlingar. Vi tar inte på oss något ansvar eller förpliktelser överhuvudtaget för en sådan tredje parts praxis, handlingar eller linje, och Vi är inte ansvariga för innehållet eller Integritetspolicyn för sådana online webbsidor.

14. JURIDISK FÖRSKJUTNING
Tjänsten fungerar 'i befintligt skick,' utan skyldigheter av något slag. Vi är inte ansvariga för händelser som står utom Vår direkta kontroll. På grund av den komplexa och ständigt ändrande naturen av Vår teknologi och Vårt företag, kan Vi inte garantera och Vi står inte heller för helt felaktighetsfri prestanda gällande din Personliga Informations integritet, och vi står inte ansvariga för indirekta, påföljande eller straffskador i relation till användningen eller publicerandet av Personlig Information.

15. SAMMANSLAGNINGAR OCH ANDRA HÄNDELSER SOM KRÄVER ÖVERFÖRING
Om Vi någonsin skulle gå i konkurs, vara oförmögna att betala eller förvärva en tredje part, slå Oss samman med en tredje part, sälja alla eller delar av Våra tillgångar, eller överföra en väsentlig del eller alla av Våra relevanta tillgångar till en tredje part, har Vi rätt att delge potentiella och efterföljande företags- och sammanslagningspartners med din Personliga Information och övrig information som du försett oss med.

16. SAMTYCKE TILL INTEGRITETSPOLICY
Genom att klicka på 'Submit' eller 'I agree' under registreringsprocessen eller genom fortsatt användning av Tjänsten påföljande denna Integritetspolicy, accepterar du villkoren för denna Integritetspolicy. Detta är vår Integritetspolicy i sin helhet och ersätter alla tidigare versioner. Denna Integritetspolicy bör läsas parallellt med Våra Villkor och Bestämmelser och andra eventuella villkor publicerade på våra webbsidor. Vi kan tidvis göra ändringar i denna Integritetspolicy och meddelar i sådant fall dig om ändringarna genom att publicera dem på våra hemsidor. Vi rekommenderar att du återvänder till denna Integritetspolicy regelbundet.

Noble Casino
Noble Casino Noble Casino Noble Casino Noble Casino Noble Casino Noble Casino Noble Casino

Användarvillkor | Användarlicens | Rättvist & Säkert spel | Sekretesspolicy | Hjälp | Ansvarsfullt Spel | Site Map | Affiliates

ElectraWorks Limited, som tillhandahåller denna webbplats, är licensierat och reglerat av UK Gambling Commission under Gambling (Licensing and Advertising) Act 2014 ElectraWorks Limited har beviljats en operativ licens, nr 000-039011-R-319371-004, för att bedriva fjärrspel i Storbritannien.

ElectraWorks Limited, leverantören av denna webbplats, är licensierad av Gibraltars regering och regleras av Gibraltars Gambling Commissioner under Gambling Act 2005. ElectraWorks Limited har beviljats en fastodds-licens (RGL nr 051) och kasinolicens (RGL N0. 50) för drift av distansspel.

© ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar